Medlemskontigent Valle IL

Skrevet av: Anne Liv Lidtveit, publisert 03.05.2017

 

Alle aktivitetar i regi av Valle IL krev betalt medlemskontingent.

Alle medlemmar må registrere seg på MIN IDRETT, ein medlemsdatabase for alle idrettslag og foreninger.

Følg denne linken til Min Idrett.

 

For 2017 er medlemskontingenten kr 100,-

 

Alle må vere registrerte på Min Idrett, vaksne og barn. Medlemskontingenten blir fakturert gjennom Min Idrett ved starten av kvart kalenderår.

 

I tillegg til medlemskontingenten betalar ein ei treningsavgift for dei idrettane ein er med på. Dette blir fakturert separat for den enkelte idretten seinare.

------------------------------------

Treningsavgift for Møykjeromet 2017:
  • Kr. 1000,-

Skuleungdomar og studentar betaler halv pris.

For å nytte møykjerommet må ein ha betalt både medlemskontingent og treningsavgift.