Retningslinjer for utgiftsdekning ved betaling av startkontinent

Skrevet av: Lise Fosså, publisert 23.06.2017

 

Valle IL ynskjer å stø medlemmar som vil konkurrere for klubben, og har difor utarbeid retningslinjer for betaling av startkontinent.

 I vedlagte retningslinjer finn ein informasjon om vilkåra for refusjon.

Søknad om refusjon skal sendast inn på vedlagte skjema.


 


startkontinent.pdf

Skjema_refusjon av startkontingentar.xlsx