Søknad om stønad til idrettssatsing 2017

Skrevet av: Anne Liv Lidtveit, publisert 02.10.2017

 

Utøvarar frå Valle IL kan nå søke om stønad til si idrettssatsing.

Det er nå tid for unge utøvarar å søke Valle IL om stønad til idrettssatsing. Søknaden sendast per e-post til post@valle-il.no innan 1. november 2017.

 

  • Utøvarar kan søkje frå året dei fyller 13, til og med året dei fyller 23 år.
  • Det er utøvaren sjølv som må søkje om stønad. Søknadar på andres vegne vert ikkje behandla.
  • Stønaden gjeld utøvarar som er medlem av Valle IL og representerer Valle IL på region/kretsnivå.
  • Søknaden må innehalde: kostnadsoverslag/utgiftsdokumentasjon for sesongen ein søkjer stønad til, plan for kortsiktig og langsiktig satsing, tidlegare oppnådde resultat, framtidige målsetjingar, og treningsplan for sesongen

 Søknadsfrist: 1. november 2017.