Retningslinjer for utgiftsdekning ved kurs

Publisert: 27.11.2017

Valle IL ønskjer å stø trenarar som ønskjer å ta kurs som kan vere til nytte for idrettslaget. Ein har derfor utarbeidd fylgjande retningslinjer.


Les mer

Søknad om stønad til idrettssatsing 2017

Publisert: 02.10.2017

 

Utøvarar frå Valle IL kan nå søke om stønad til si idrettssatsing.


Les mer

Retningslinjer for utgiftsdekning ved betaling av startkontinent

Publisert: 23.06.2017

 

Valle IL ynskjer å stø medlemmar som vil konkurrere for klubben, og har difor utarbeid retningslinjer for betaling av startkontinent.


Les mer

IDRETTENS SKADETELEFON ER NÅ TILGJENGELIGE FOR ALLE I BARNEIDRETTEN

Publisert: 21.05.2014


Les mer