Retningslinjer for utgiftsdekning ved betaling av startkontinent

Publisert: 23.06.2017

 

Valle IL ynskjer å stø medlemmar som vil konkurrere for klubben, og har difor utarbeid retningslinjer for betaling av startkontinent.


Les mer

Årsmøteprotokoll

Publisert: 06.04.2017

Vedlagt er protokollen frå Årsmøtet, i tillegg til årsmelding og årsrekneskap og vedtatt budsjett.


Les mer

Sakliste og dokument til årsmøtet

Publisert: 17.03.2017

 

Vedlagt er saklista med sakdokument til årsmøtet 2017.

 


Les mer

Krav om politiattest i Valle IL

Publisert: 07.11.2016

 

Alle trenarar skal ha godkjent politiattest!


Les mer

Referat frå styremøte 05.04.2016

Publisert: 07.07.2016


Les mer

Referat frå styremøte 09.06.2016

Publisert: 07.07.2016


Les mer

Referat frå styremøte 9. februar 2016

Publisert: 19.02.2016

 

 

 

 


Les mer

Referat frå styremøte, 5. januar 2016

Publisert: 12.01.2016

Referat frå styremøte i Valle IL 5. januar 2016


Les mer

Styret i Valle IL

Publisert: 01.04.2016

 Valle IL har eit hovudstyre og fleire gruppestyrer. 


Les mer

Verktøykassa- log in.

Publisert: 27.11.2013

"Log in" for ulike idrettsverktøy.


Les mer

Publisert: 30.07.2013

Valle IL -vedtekter.

 


Les mer